Kayıt İçin Gerekli Evraklar

Kayıt İçin Gerekli Evrakların Neler Olduğu Konusundaki Bilgilere Ulaşabilirsiniz.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler :         

(2) Adet Biyometrik Fotoğraf 

  Sağlık Raporu 

Diploma Fotokopisi ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

Yabancı Uyruklu Şahıslar İçin;

2 Adet Biyometrik Fotoğraf (son 3 ay içerisinde çekilmiş olmalı) 

Öğrenim Belgesinin Noter Tasdikli Türkçe Tercümesi.

Öğrenim Denklik Belgesi. 

 İkamet Tezkeresi ve Pasaportun Noter Tasdikli Türkçe Tercümesi.

Sabıka Kaydı (Valilikten )

 Sağlık Raporu.